PCB, asbest og bly

Vi rådgiver om miljøskadelige stoffer i byggeriet
PCB, asbest og bly
PCB, asbest og bly er nogle af de sundhedsskadelige stoffer, der kan findes i byggematerialer. Hvor det i dag er ulovligt at anvende PCB- og asbestholdige byggematerialer samt tildels bly, blev disse stoffer tidligere ofte benyttet helt lovligt efter datidens forskrifter, hvor materialernes skadelige virkning ikke var kendt.
 
I dag ved vi, at PCB og asbest kan give anledning til en række alvorlige problemer og sundhedsrisici for bygningernes brugere ved at forurene indeklimaet. Desuden kan tilstedeværelse af skadelige stoffer som PCB, asbest og bly gøre renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver meget dyrere end forventet.
 
De forurenende stoffer findes stadig i mange gamle bygninger, og det er derfor vigtigt at få professionel råd og vejledning ved ombygning og nedrivning.
 
Midtconsult tilbyder rådgivning om samt registrering af PCB, bly og asbest, til både professionelle og private bygherrer, herunder:
  • Screening
  • Bygningsgennemgang med prøveudtagning, samt registrering af mulige PCB, asbest og blyholdige byggematerialer
  • Kortlægning af miljøskadelige stoffer
  • Måling af indeluftens indhold af PCB
  • Laboratorieundersøgelse af prøver
  • Udførelse af handlingsplan
  • Udførelse af udbudsmateriale
  • Kvalitetssikring af sanering
  • Rådgivning om affaldshåndtering
PCB blev anvendt i bygninger fra 1950 – 1977. I 1977 blev det forbudt at anvende PCB i byggematerialer.
 
Asbest er anvendt i byggematerialer frem til 1986 blandt andet i tag-, facade og loftplader. I 1972 blev det forbudt at anvende asbestfibre i isolering, rørbøjninger, kedler, beholdere m.m.
 
Takket være sine unikke egenskaber har bly gennem århundreder været anvendt i maling, vandrør, lodninger såvel som tagdækninger og taginddækninger. Imidlertid har bly vist sig som et giftigt tungmetal, der ikke er biologisk nedbrydeligt.
Der er udstedt forbud mod anvendelse af bly i november 2007, dog med undtagelse af kirker og bevaringsværdige bygninger.
 
Bygherren har pligt til at anmelde nedrivning og renovering samt pligt til at sikre, at miljøfarlige stoffer fjernes korrekt.

Kontakt hos Midtconsult