Registrering og rådgivning om PCB i bygninger

Siden 1977 har det været forbudt at anvende PCB i bygninger, men det forekommer stadig i f.eks. fugemateriale omkring vinduer og døre, forsegling af kanter i termoruder, fuger mellem facadeelementer i beton, mellem altaner og trapper og i udendørs maling og linoleumsgulve.

PCB er blandt de 12 farligste kendte miljøgifte. Stoffet ophobes i fødekæden og er svært nedbrydeligt. PCB anses blandt andet for at være kræftfremkaldende samt påvirke evnen til forplantning. Fra ca. 1950-1977 blev PCB anvendt bl.a. som blødgører i såvel elastiske som plastiske fugemasser i alle typer af bygninger. Forbud mod anvendelse af PCB-holdige produkter i åben anvendelse trådte i kraft 1. januar 1977.

Bygningsejeren er forpligtet til at sikre sig, at PCB-koncentrationen i indeluften såvel i private som i offentlige bygninger ikke overstiger de vejledende grænseværdier. Enfamiliehuse er ikke omfattet af dette.

  • Midtconsult tilbyder registrering og rådgivning om PCB i bygninger.

Kontakt hos Midtconsult