De fire faser

I Midtconsult inddeler vi projekterne i fire faser: Idegenerering, planlægning, udførelse og afslutning. Efter hver fase er der en beslutningsport (BP), som sikrer, at vi ikke sætter nye aktiviteter i gang, før grundlaget er i orden.

Modellen er som udgangspunkt enkel, så alle involverede kan forstå og anvende den. For den ansvarlige projektleder er krav og retningslinjer langt mere detaljerede.


Fase 1: Idégenerering og tilbud
Vi foretager indledende undersøgelser og beregninger for at finde ud af, om projektet er bæredygtigt. Er det tilfældet, afgiver vi et tilbud. Læs mere...


Fase 2: Planlægning og specifikation
Projektet bliver planlagt i detaljer, så det fremstår helt klart, hvad der skal gøres, og hvad målene er. Vi udarbejder en omhyggelig plan med minimum standardkrav, så projektet kan blive udført så effektivt som muligt. Læs mere...


Fase 3: Udførelse og opfølgning
Vi udfører projektleverancen og følger op på blandt andet tidsplaner og budgetter. Læs mere...


Fase 4: Afslutning og evaluering
Vi videregiver og afleverer det færdige projekt. Desuden foretager vi en intern evaluering af projektet. Læs mere...

Kontakt hos Midtconsult

Vi samler trådene!

Se oversigt over projektledere
under Kontakt » Projektledere