De fire faser

Hos Midtconsult inddeler vi projekterne i fire faser: Idegenerering, planlægning, udførelse og afslutning. Efter hver fase er der en beslutningsport (BP), som sikrer, at vi ikke sætter nye aktiviteter i gang, før grundlaget er i orden.

Modellen er som udgangspunkt enkel, fordi den skal kunne forstås og anvendes af alle involverede. For den ansvarlige projektleder er krav og retningslinjer meget mere detaljerede.


Fase 1: Idégenerering og tilbud
Midtconsult foretager indledende undersøgelser og beregninger for at finde ud af om projektet er bæredygtigt. Er det tilfældet, afgiver vi et tilbud. Læs mere...


Fase 2: Planlægning og specifikation
Projektet planlægges i detaljer, så det fremstår helt klart, hvad der skal laves, og hvad målene er. Vi udarbejder en omhyggelig plan med minimum standardkrav, så projektet kan udføres så effektivt som muligt. Læs mere...


Fase 3: Udførelse og opfølgning
Vi udfører projektleverancen og følger op på bl.a. tidsplaner og budgetter. Læs mere...


Fase 4: Afslutning og evaluering
Midtconsult videregiver og afleverer det færdige projekt. Desuden foretager vi en intern evaluering af projektet for således at være under konstant udvikling. Læs mere...

Kontakt hos Midtconsult

Vi samler trådende!

Se oversigt over projektledere
under Kontakt » Projektledere