Fase 1

Idégenerering og tilbud

I den første fase, hvor vi arbejder kreativt med projektet, undersøger vi grundlaget for projektet. Hvordan er tidsrammen? Hvilket budget ligger til grund og hvordan kan det optimeres? Hvilket kvalitetsniveau skal vi stræbe efter?

For det førte skal vi finde frem til den løsning, som vores kunde har brug for.
Dernæst undersøger vi, om projektideen er bæredygtig. Det vil sige, om den økonomisk, miljømæssigt og socialt hænger sammen, og om der er tiltag, vi med fordel kan gøre for at forbedre projektets bæredygtighed.

 

Kontakt hos Midtconsult

Vi samler trådende!

Se oversigt over projektledere
under Kontakt » Projektledere