Fase 2

Når kontrakten er indgået, og projektet skal gennemføres, kan den detaljerede planlægning og forberedelse af projekt, tilbud og kontrakt begynde.

 

I denne fase analyserer projektlederen selve projektidéen og undersøger forskellige muligheder for løsninger og scenarier i forhold til strategi og business case, tekniske udfordringer, projektrisici og muligheder, interessenter med mere. Projektlederen gennemgår de samme punkter, som under idéfasen. Denne gang går han imidlertid et spadestik dybere og udarbejder en detaljeret tidsplan og et detaljeret budget.

Fasen afsluttes med dokumentet ’Projektledelsesplan’, der bliver forelagt ledelsen til beslutning.

 

Kontakt hos Midtconsult

Vi samler trådene!

Se oversigt over projektledere
under Kontakt » Projektledere