Fase 3

Udførelse og opfølgning

Det er projektlederens opgave at have fuldstændig klarhed over projektets status og meddele dette til direktionen/ansvarlig partner.

I løbet af fasen er udfordringen for projektlederen at holde projektet på rette spor, derfor skal der fokuseres på bl.a.:

  • Ledelse – fordele og uddelegere arbejde og ansvar
  • Motivere samt sikre ledelsens og kundens opbakning og ejerskab
  • Håndtere interessenter, herunder sikre en korrekt myndighedsbehandling
  • Styre tid, omkostninger og ressourcer
  • Identificere og mindske risici samt identificere og sikre løsning af problemer
  • Initiere kvalitetssikring og verificering
  • Afrapportere til relevante interessenter
  • Opfølgning på beslutninger om projektændringer og tillægsarbejder.

 

Kontakt hos Midtconsult

Vi samler trådende!

Se oversigt over projektledere
under Kontakt » Projektledere