De menneskelige ressourcer & kompetencer

Hos Midtconsult bedømmer vi vores projektledere ud fra tre dimensioner om viden, erfaring og adfærd.

Vores tilgang til projektledelse er baseret på evnen og kompetencerne til at bruge sin viden i sammenhæng med ti vidensområder, som blev nævnt i indledningen.

Derfor er alle vores projektledere veluddannede, og der følges ledelsesmæssigt kontinuerligt op på brugen af den oparbejdede viden.

Hos Midtconsult er projektledelse et selvstændigt fagområde, der prioriteres højt i organisationen. Derfor er der også i Midtconsult defineret en karrierevej for projektledere.

Imidlertid er det ikke kun faglige kompetencer, der får projektledelse til at gå op i en højere enhed. De sociale og personlige kompetencer hører med i billedet, og vi lægger i særlig grad vægt på følgende adfærdsmæssige kompetencer

 

Adfærdsmæssige kompetencer

 • Lederevner
  - evnen til at lede medarbejdere og sikre motivation, engagement, skabe teamånd og løse konflikter, der måtte opstå.
  - evnen til at samarbejde og forhandle med mange interessenter.
  - overodnet forretningsforståelse, overordnet forståelse for den tekniske løsning samt forståelse for kvalitetssikring.
 • Selvkontrol
  - at kunne stole på egne mentale ressourcer.
 • Assertion
  - gennemslagskraft i kommunikation og personlig fremtræden.
 • Afslappethed
  - en åben, positiv ”can do” attitude skaber motivation og fremmer samarbejdet. Et afslappet miljø fremmer kreativitet og innovative løsninger.
 • Åbenhed
  - tilgængelighed i dagligdagen. Åben for nye idéer, praksis og metoder.
 • Kreativitet
  - mod til at turde udfordre vanetænkningen og tænke ud af boksen.
 • Resultatorientering
  - evnen til at nå projektets mål hvad angår tid, omkostninger, kvalitet, omfang og indhold, fordele og risici.
 • Effektivitet
  - det styrende og koordinerende ansvar for, at alt i projektet styres effektivt for at sikre et vellykketprojektresultat.
 • Konsultation
  - evnen til at kunne dele relevant viden og bidrage til fagligt udviklende diskussioner på tværs i organisationen.
 • Forhandling
  - evnen til at føre konstruktive forhandlinger med det bedst mulige resultat for øje.
 • Konfilkt- og krisehåndtering
  - evnen til at skabe rum for åben og ærlig kommunikation og til at håndtere konflikten, hvis den opstår.
 • Pålidelighed
  - hvis ikker der er tillid til projektlederen, er der ikke tillid til projektet.
 • Anderkendelse af værdier
  - evnen til at respektere, at forskellige medarbejdere og samarbejdspartnere har forskellige værdier.
 • Etik
  - evnen til at gøre, hvad der er rigtigst i den givne situation - fremfor udelukkende at tilgodese sig selv og egne interesser.

Baseret på IPMA (International Project Management Association).

 

Kontakt hos Midtconsult

Vi samler trådende!

Se oversigt over projektledere
under Kontakt » Projektledere