Transportable konstruktioner

Certificering af telte, tribuner, scener.

VVS-installationer og ventilation

Forenkling for ejere og brugere

Den 30. maj 2013 vedtog Folketinget en ændring af byggeloven som betyder, at reglerne om byggetilladelse ved opsætning og brug af transportable konstruktioner forenkles for ejere og brugere.

Ændringen af byggeloven indebærer blandt andet, at der indføres en frivillig certificeringsordning for transportable konstruktioner. En transportabel konstruktion, der certificeres, kan opstilles uden, at der skal indhentes byggetilladelse, hver gang konstruktionen opstilles.

Certificeringsordningen omfatter også telte.
 

Lad os klare certificeringen

Midtconsult fungerer som inspektionsorgan, hvor vi håndterer samt gennemfører certificeringen af den transportable konstruktion, på vegne af ejeren.

Vi ser på, om konstruktionen lever op til de regler i bygningsreglementet, der gælder indenfor konstruktioner af denne type.

Ud fra hvert enkelt tilfælde, vurderer vi, hvordan inspektionen af konstruktionen skal foretages og hvilke genstande eller dokumenter, vi har brug for, når vi skal vurdere om konstruktionen kan certificeres.

Certificeringen sker efter reglerne i bekendtgørelsen om certificeringsordning for transportable konstruktioner (certificeringsbekendtgørelsen).
 

Vi udarbejder de nødvendige dokumenter

Midtconsult udarbejder en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat for den pågældende transportable konstruktion.
Certificeringen af den enkelte transportable konstruktion er som udgangspunkt gældende i op til 5 år, forstået således at en inspektionsrapport og et inspektionscertifikat i denne periode kan attestere, at en transportabel konstruktion, når de angivne vilkår og forhold er opfyldt, kan forventes at opfylde de byggetekniske krav.

Inspektionsrapportens indhold

 1. Hvilken konstruktion, der certificeres – beskrivelsen af konstruktionen skal være en entydig identifikation af, hvilken konstruktion inspektionsrapporten omhandler,
 2. hvilken nærmere regler i bygningsreglementet den transportable konstruktion opfylder,
 3. Hvilke konstruktionsdele, der er inspiceret,
 4. hvilke dokumentationer, der har ligget til grund for certificeringen,
 5. den transportable konstruktions kapacitet, herunder
  a.  hvad konstruktionen må anvendes til
  b.  hvor mange personer, der maksimalt må benytte konstruktionen uden, at der er opstillet eventuelt inventar i konstruktionen
  c.  under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes,
 6. angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder,
 7. præcis angivelse af, hvornår certificeringen skal fornyes.

Inspektionscertifikatets indhold

 1. Konstruktionens kapacitet, herunder
  a.  til hvad konstruktionen må anvendes
  b.  hvor mange personer, der må benytte konstruktionen
  c.  under hvilke vejrforhold konstruktionen må anvendes,
 2. angivelse af særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder,
 3. præcis angivelse af, hvornår certificeringen skal fornyes,
 4. oplysning om hvilke pladsfordelingsplaner, der kan anvendes (når aktuelt for den pågældende konstruktion).

   

Kvalitet i udførelsen

Midtconsults er akkrediteret som Inspektionsorgan, som er godkendt af Dansk Akkreditering (DANAK) til certificering af transportable konstruktioner, samt gennemførelse af de mere generelle og såkaldte brandværnsinspektioner.

Midtconsults inspektion tilbyder erhvervsvirksomheder og institutioner m.v. kvalitetsinspektioner, der er i overensstemmelse med kundernes, myndighedernes og forsikringsselskabernes krav og forventninger – vel at mærke på konkurrencedygtige vilkår.

Kontakt hos MidtconsultGør det nemmere for dig selv

Midtconsult klarer certificeringen af den transportable konstruktion, så konstruktionen fremover kan opstilles uden at der skal indhentes byggetilladelser, hver gang den skal opstilles.

    Certificering ansøgning

Hent og udfyld ansøgningsformular her