VVS-installationer og ventilation

- Vi samler alle trådene til det ideelle indemiljø!

VVS-installationer og ventilation
Skjult bag mure, lofter og vægge løber bygningens netværk af varme, vand, ventilation og bringer komfort ind i hverdagen. VVS-installationer og ventilationsanlæg handler om at etablere det bedst tænkelige indeklima – og for Midtconsult betyder det at skabe de mest enkle og operationelle løsninger ud fra et ofte kompliceret udgangspunkt.
 
Når mange systemer skal samles til funktionelle og æstetiske installationer, er det vigtigt at afdække behovene hos de mange brugere og involverede. Kun på den måde kan installationer, systemer og materialer til nybyggeri og renovering optimeres, så besparelserne findes de rigtige steder. – Og kun på den måde får bygningen de indemiljøer, som byder på godt indeklima med trivsel.
 
Ventilationsanlæg med indbygget arbejdsglæde
De fleste mennesker tilbringer 90% af tiden inden døre. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er i orden, fordi dårligt indeklima kan gøre os syge og bl.a. forårsage astma og allergi. Et velprojekteret mekanisk ventilationssystem sørger for et tilpas tørt og sundt indeklima med gode reguleringsmuligheder. Et ventilationsanlæg med varmegenvinding sparer desuden varme og dermed energi.
 
Professionel rådgivning luner på varmeregnskabet
Både energimæssigt og miljømæssigt byder besparelser på energien på et meget stort potentiale, da energiforbruget til bygninger udgør 40 procent af Danmarks energiforbrug.
Midtconsult tilbyder professionel energirådgivning til alle former for byggerier, også lavenergibyggeri til private og professionelle. Ligesom vi rådgiver kommuner, varmeværker og private virksomheder om planlægning, projektering og udfærdigelse af udbudsmateriale til tilsyn i udførelsesfasen, når det gælder tilslutning til forsyningsanlæg.
 

Kontakt hos Midtconsult